Home

Společní správci osobních údajů

Společní správci osobních údajů - BELL consultin

Mohou být společní správci? Správce by měl využít pouze takového zpracovatele, který s ohledem na povahu, kontext, kategorii osobních údajů a jejich možností, poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření, tak aby zpracování osobních údajů prostřednictvím zpracovatele splňovalo. Správce osobních údajů je podle GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.Správce primárně odpovídá za zpracování osobních údajů. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu.

Jak se určuje správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů a povinnosti každého z nich podle nařízení EU o ochraně osobních údajů. Pivovar je správcem údajů a mzdová firma je zpracovatelem údajů. Společní správci 16. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel minulý čtvrtek žádost předsedy Rady vlády pro informační společnost Vladimíra Dzurilly o spolupráci při ověření souladu projektu eRouška se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Frýdek-Místek | Dámské fitcentra a cvičení pro ženy

Společní správci údajů uplatňují náležitá bezpečnostní opatření k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů a stejná bezpečnostní opatření požadují i po externích poskytovatelích a zpracovatelích. Kde Vaše údaje zpracovávám Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele. společní správci. Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci. subjekt údajů

Správce osobních údajů - společní správci - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje? V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám VI Zásady ochrany osobních údajů. Společnosti Liftago, a.s., IČO: 24278777, Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: 21666 vedená u Městského soudu v Praze a Liftago CZ, s.r.o., IČO: 29138787, Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, jako společní správci osobních údajů. Koordinátora noci vědců se na projektu spolu podílejí dva společní správci osobních údajů, kterými jsou: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 61989100, univerzita@vsb.cz, www.vsb.cz 1. Tímto dávám Společným správcům OÚ souhlas se zpracováním takových mých osobních údajů, kterými jsou: osobní. jméno a příjmení, údaj o návštěvě laboratorního zařízení, pohlaví, adresa místa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-. mailová adresa (dále jen osobní údaje). 2

Jak poznám, jestli jsem správcem nebo zpracovatelem

Pověřenci pro ochranu osobních údajů jednotlivých správců spolu úzce spolupracují a Váš požadavek se v případě omylu dostane vždy do správných rukou: Lázně Františkovy Lázně a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, e-mail: dpo@frantiskovylazne.cz Společní správci mezi sebou uzavřeli smlouvu o úpravě práv a povinností, dle které je odpovědným správcem osobních údajů v případě plnění informační povinnosti a uplatňování práv subjektů údajů společnost STUDENT AGENCY k.s. Společnost STUDENT AGENCY k.s. je dále odpovědná za plnění oznamovací povinnosti. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi I. Obsah a účel dokumentu 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.bachovyesence.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty Zpracování osobních údajů. Společnost CS Retail 1969, s.r.o., se sídlem na adrese U Hvězdy 1451/4, PSČ: 162 00 Praha 6, IČO: 087 88 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325315 (dále jen CS Retail nebo správce) jakožto společní správci osobních údajů, tímto informují o způsobu a rozsahu zpracování.

Informace o zpracování údajů pro účely poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi. Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČ 701 00 969, DIČ CZ70100969, zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 8/1-00-702/1999 (dále jen. Společní správci zpracovávají osobní údaje v souladu s právem Evroé unie, zejména v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné. Informace o správci osobních údajů. Správcem osobních údajů v ČR je společnost AURES Holdings a.s., IČ 017 592 99, DIČ CZ699002719, se sídlem Dopraváků 874/15, Praha 8, 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19139

Společní správci zpracovávají následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, povolání, datum narození a adresa bydliště a IP adresa. Účel zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá za účelem následné komunikace mezi společnými správci a subjektem osobních údajů Na základě Vaší žádosti o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání bude společnost Mobis Automotive Czech s.r.o., IČO: 27786269, Hyundai 171/2, Nošovice, a společnost Mobis Automotive System Czech s.r.o., IČO: 03758397, Mošnov 375, 742 51, jakožto společní správci osobních údajů, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v.

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchovávání. Všechny výše vyjmenované společnosti vystupují jako tzv. společní správci vašich osobních údajů Institut společných správců je v oblasti ochrany osobních údajů novinkou, kterou zavedlo obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), neboť předchozí obdobná úprava ve směrnici Evroého parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, nebyla ze strany českého.

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR. Společnost Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 276 13 917, se sídlem Dušní 8/11, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118977 (dále jako správce) si Vás dovoluje informovat o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízením GDPR jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci). Účel a rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále. Tito společní správci jsou zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů ve vazbě na účel uvedený v kapitole K jakému účelu jsou osobní údaje zpracovávány?. Místně příslušné kraje a Centrum pro regionální rozvoj České republiky jsou v České republice zpracovateli shromažďovaných osobních údajů ve. Správce osobních údajů - společní správci - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje? Zpřístupnění osobních údajů jiným osobá

Správce osobních údajů - společní správci - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? Marie Helen-Osvaldová, 776217/0218, se sídlem Van Boetzelaerlaan 124 F, 2581AX, Den Haag Osobní údaje subjektů budu zachovávat tak, abych vám mohla nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím, aby mi dali vědět společní správci NN, když pro mě budou mít i jinou vhodnou pozici. Zobrazit více Souhlasím, aby mi provozovatel Jobs.cz (LMC s.r.o.) pomáhal k nalezení lepší práce a osobnímu rozvoji. Zobrazit víc Článek 26 - Společní správci - EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR) will take effect on 25 May 2018 Odesláním berete na vědomí, že společnosti Liftago, a.s. a Liftago CZ, s.r.o. jako společní správci osobních údajů budou zpracovávat Vaše osobní údaje. Další informace ke zpracování, včetně možnosti odhlášení z odběru nabídek naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to.

Setkání klientů po redukci váhy a bariatrických pacientů

Společní správci u GDPR budete i s Facebookem, ten si to

 1. Ochrana osobních údajů, Autorská práva Nakládání s osobními údaji. Společnost COLOP CZ s.r.o., IČO: 60066547, se sídlem Na Výhony 291, Borovany, PSČ: 373 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 3454 (dále jen Správce 1 nebo Společnost). a. Vámi vybraný obchodní partner, který je identifikován v.
 2. 1 Zásady zpracování osobních údajů společností DK Dent s.r.o. a DK Hygiene s.r.o. dle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). I. Správci osobních údajů Společnost DK Dent, s.r.o., IČ: 290 54 788, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, PSČ 15000, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl.
 3. Oba společní správci jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, které lze kontaktovat na adresách: poverenec@mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu) poverenec@czechinvest.org (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Nově operujeme i v pondělí! | OB CARE Centrum plastické

K odpovědnosti společných správců epravo

SPOLEČNÍ SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o spoření našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných. Kdo je správce osobních údajů. Vaše údaje zpracovávají společní správci: eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 03153398, Mgr. Ing. Jan Valtr. Vaše osobní údaje, které jste výše vyplnil(a), budou společnosti Skanska (detailní přehled společností zde), jakožto společní správci osobních údajů (podle čl.26 GDPR), zpracovávat výlučně pro účely vzájemné komunikace souvisejí se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby, v.

Čtvrtky patří zákrokům prováděným v lokální anestezii | OB

Správce a zpracovatel - Ochrana osobních údajů

Směrnice GDPR - otázky - 7

Zpracování osobních údajů je prováděno Společnými správci, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel: a. poskytovatel účetního software Pohoda, společnost STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ2531314 Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele. 4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. 5 Správcem, t.j. společností, která zpracovává Vaše osobní údaje jsou společní správci ve smyslu článku 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů GDPR

 1. Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., IČO: 25029673, Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8 a další společnosti, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679
 2. Obě výše uvedené společnosti působí jako společní správci Vašich osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na info@ewopharma.com, telefon: +41 52 633 09 99. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny jsou Julienne Jameson; j.jameson@ewopharma.com
 3. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné za účelem vedení uživatelského účtu a jejich uvedení ve smlouvě, která bude případně uzavřena s vybraným podnikem, Společným Správcem, členem Steerty. Smlouvu jsou oprávněny podepsat pouze osoby zletilé. Pokud takovou osobou nejste, formulář Správci neodesílejte
 4. 1. Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci. Společní správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezí své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle tohoto nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace uvedené v článcích 13 a 14, pokud.
 5. Všechny níže uvedené společnosti vystupují jako společní správci Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s touto informací. a) Generali Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956), b) Pojišťovna Patricie a.s.. (IČO: 61859869), Pojišťovna Patricie a.s. (IČO: 61859869), c) Direct Care s.r.o. (IČO: 26416549)

Kupující má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Společní správci povinni mu tuto informaci sdělit V souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) uděluji společnosti NEXT, s.r.o. IČO: 14892162, sídlo Budyně nad Ohří, Potoční 404, PSČ. Kanceláře PETERKA & PARTNERS v Praze, Bratislavě, Kyjevě, Sofii, Bukurešti, Moskvě, Varšavě, Minsku, Budapešti a společnost PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha, Česká republika IČ 03079929 jsou společní správci osobních údajů (společně dále jen PETERKA & PARTNERS nebo my) Společní správci mimo jiné ujednali, že informační povinnost dle článků 13 a 14 Nařízení, kterou lze podle § 8 z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, splnit zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. v případě zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti či veřejného úkolu, a. Společní správci mimo jiné ujednali, že informační povinnost dle článků 13 a 14 obecného nařízení plní za společné správce společnost prostřednictvím svých webových stránek a že můžete ve věci osobních údajů společné správce primárně kontaktovat a veškerá níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese.

Kdo je to správce údajů nebo zpracovatel údajů? Evroá

Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránk

•Záměrná a standardní ochrana osobních údajů (Data protection by design and default) •Společní správci (čl. 26 GDPR) -nutnost vzájemného ujednání o povinnostech •Zabezpečení zpracování a hlášení bezpečnostních incident Všechny výše vyjmenované společnosti Skupiny ARIES vystupují jako tzv. společní správci Vašich osobních údajů, jelikož určují účel a prostředky zpracování osobních údajů a provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování společně. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uveden Všechny výše vyjmenované společnosti vystupují jako tzv. společní správci nebo zpracovatelé Vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Společní správci. V případě, že Správce poskytne osobní údaje účastníků partnerům akce, kterou pořádá, jedná se o společného Správce těchto osobních údajů. Nejčastěji se jedná o fotografie anebo videa ze společně pořádaných akcí. O tom je Účastník předem řádně informován. V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJ
 2. Nordic Telecom s.r.o. a Nordic Telecom Regional s.r.o. vystupují jako společní správci osobních údajů, a proto Účastník může svá práva v oblasti zpracování osobních údajů uplatňovat vůči oběma společnostem. Konkrétního správce osobních údajů se Účastník dozví ze Smlouvy případně z faktury za vyúčtován
 3. Školení Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe (souhlas zaměstnance, citlivé údaje, rodné číslo, osobní dotazníky, osobní spis, údaje o mzdě, o pracovních úrazech a nemocech z povolání, ochrana soukromí zaměstnance, potvrzení o zaměstnání, o průměrném výdělku, pracovní posudky, archivace, předávání údajů do.

SPRÁVCI DAT A KONTAKT Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení a našim postupům pro ochranu osobních údajů nebo chcete podat stížnost ohledně našeho dodržování příslušných zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: Kontaktujte nás nebo napište nám na: Nestlé Consumer Services, PO Box č. 203, York, YO91 1XY, nebo zavolejte naše. článku 26 Nařízení společní správci osobních údajů subjektu údajů (zaměstnance) ve vztahu k HR agendě, kdy tímto dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení, a to poskytnout transparentním způsobem subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů Ochrana osobních údajů - GDPR. Informace o zpracování osobních údajů. Společní správci osobních údajů jsou společnosti Haberkorn s.r.o., se sídlem Generála Vlachého 305, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61947024, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 12945, a Haberkorn s.r.o. organizačná zložka, Zavarská 10/B, 917. 7 Zpracování daných osobních údajů provádí zejména Zásilkovna a Společní správci, osobní údaje však pro něj ně mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany: • Poskytovatel Informačního systému, společnost packeta s.r.o., IČ: 03672395 Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení společných správců osobních údajů (dále jen společní správci), neboť na základě smlouvy spolu společně provozujeme internetový portál Rondo.cz a vykonáváme tak společnou kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů O společnosti

 1. Informace o zpracování osobních údajů. Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen(dále také jako KALAS), jakožto společní správci Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,.
 2. společní správci). Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů žadatelů a příjemců podpory Nadace O2, přiměřeně i jejich zástupců, žáků, studentů a dalších osob, kterým může být podpora Nadac
 3. Správce osobních údajů Jsem správcem osobních údajů na webu www.sebejista.cz. Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Anna Lukšová, Mlýnský příkop 1790, 753 01 Hranice, IČO: 07891733, zapsána v živnostenském rejstříku.
 4. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákona č. /2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
 5. A tato databáze je místem, které budeme jako společní správci spolu sdílet. Dohodli jsme se, že tím, kdo bude ochranu osobních údajů zajišťovat, bude Magicky ženská s.r.o. Přesto je jen na vás, vůči komu ze společných správců se rozhodnete svá práva uplatňovat anebo s kým ohledně svých osobních údajů komunikovat

Ochrana osobních údajů ZPĚV TICH

Společnými správci vašich osobních údajů je společnost Maminkatelky s.r.o., IČ 06139728, se sídlem Modrá 131, 687 06, Modrá, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100303 a Dominika Špačková, IČ 75739747, sídlem Modrá 131, 687 06, Modrá. (dále jen Společní správci) 2.3. Každý ze správců, tj. správce 1 a správce 2, jak o společní správci osobních údajů, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, okolnostem, účelům a rizikům zpracování osobních údajů, vývoji a techniky a nákladům, je povinen přijmout taková technická a organizační opatření s cílem Ochrana osobních údajů. Fyzická osoba Nikol Ponerová, se sídlem 46001 Liberec - Liberec XI-Růžodol I, Železniční 181/18, IČ: 03610624, a Fyzická osoba Jakub Poner, se sídlem 46001 Liberec - Liberec XI-Růžodol I, Železniční 181/18, IČ: 76333736, jako správci osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu.

Zásady ochrany osobních údajů Liftago - taxi a přeprava

Název Cena Datum Místo Cena ; ZÁVAŽNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 STUDIO W Praha 2 299 Kč s DPH: 21.9. 2020 Praha: 1 900 Kč 2 299 Kč s DPH: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA STUDIO W Praha 2 783 Kč s DPH: 22.9. 2020 Praha: 2 300 Kč 2 783 Kč s DPH: Zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU - praktikum INTEGRA CENTRUM Ostrava 1 900 Kč s DP Oba společní správci uzavřeli smlouvu vymezující podíly na odpovědnosti za plnění povinnosti nařízení GDPR a přijali organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů. 6. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování. Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví jak společnost COLOP CZ s. r. o., IČO: 60066547, se sídlem Na Výhony 291, 373 12 Borovany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454 (dále též jako COLOP CZ) využívá a chrání informace, které COLOP CZ poskytnete při [

Modernizujeme prostory, abyste se u nás cítili ještě lépe

Ochrana osobních údajů - Noc vědc

Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení společných správců osobních údajů (dále jen společní správci), neboť na základě smlouvy spolu společně provozujeme internetový portál Hellshare.cz, Hellspy.cz, Hellshare.sk, Hellspy.sk, Stiahnito.sk (dále společně také jen internetové portály, nebo webové. Společní správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů. Společní správci zpracovávají osobní údaje, které jste jim poskytl/a nebo osobní údaje, které společní správci získali na základě plnění Vaší objednávky ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále společně jen společní správci), a které společnosti získaly z jiného zdroje než přímo od Vás jako subjektu údajů. Vzhledem k tomu, že společnost Porovnej 24, a.s. spolupracuje za účelem poskytování svých služeb Zásady ochrany osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů. Tímto uděluji souhlas společnostem patřícím do skupiny Horizon Holding, kontaktní adresa The Blox, Evroá 2758/11, 160 00, Praha 6, Česká republika, aby jako společní správci podle článku 26 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za velmi důležitou a s osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti PENAM, a.s. naleznete ZDE. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Pekárna Zelená louka, a.s. naleznete ZDE. Správce osobních údajů - Správce osobních údajů je ten.

Zpřístupnění Osobních údajů probíhá tak, že Zpracovatel zajistí Správci přístup do Informačního systému, ve kterém je umístěna databáze určená pro shromažďování výše uvedených Osobních údajů za účelem umožnění poskytnutí Služeb V případě, že jste nám udělili Marketingový souhlas, jedná se o souhlas pro celou Skupinu Komerční banky, a.s. V tomto případě všechny společnosti Skupiny Komerční banky, a.s., vystupují jako tzv. společní správci Vašich osobních údajů Souhlas s uložením do databáze: Souhlasím s tím, aby společnosti holdingu Solitea, jakožto společní správci, Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Kdo je Správce osobních údajů Nikola Dóžová, IČ: 74087193, se sídlem Sezemínská 2028/1, Praha 155 0 Obě výše uvedené společnosti působí jako společní správci Vašich osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na info@ewopharma.com , telefon: +41 52 633 09 99. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny jsou Julienne Jameson; j.jameson@ewopharma.com

Zásady zpracování osobních údajů. Mgr. Petra Dvořáková a Mgr. Eliška Haškovcová, osoby zaštiťující poskytování zdravotních služeb v rámci Centra dětské ergoterapie PLAY SI, U Okrouhlíku 3305/9, 150 00 Praha 5 vydávají jakožto společní správci (dále jen Správce) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se. Správci osobních údajů v rámci Skupiny Sekyra Group a pro účely tohoto memoranda jsou společnosti uvedené v seznamu společností v příloze tohoto memoranda, které společně stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů a považují se tak za společné správce osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR (dále.

Souhlas Se Zpracováním Osobních Údaj

Vaše osobní údaje, které jste výše vyplnil(a), bude společnost MANAG invest, a.s., MANAG development, a.s. a ARKÁDA Luhačovice, s.r.o., jakožto společní správci osobních údajů (podle čl.26 GDPR), zpracovávat výlučně pro účely vzájemné komunikace související se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura Work Service Czech s.r.o., IČO: 26818426, Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679

Ochrana osobních údajů Markéta Strnadov

Článek 26 ONOOÚ (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - Společní správci Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká: Obsah a účel dokumentu; Správce osobních údajů - společní správci - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? Prohlášení správc Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Údaje z e-přihlášky jsou součástí studijního spisu a uchovávají se spolu s ním. Údaje k uchazečům, kteří nebyli přijati do studia, a k uchazečům, kteří se do. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ . NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZKRATCE. KDO JSME. Jsme Oysho Česká republika s.r.o. a OYSHO ESPAÑA, S.A. a zpracováváme Vaše osobní údaje jako společní správci. To znamená, že neseme společnou odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci). Účel a rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady 2016/679 (tzv

Zpracování osobních údajů C-Road

Ochrana osobních údajů. 1. KDO JSME. Jsme Kommand Team s.r.o., Praha IČO 63978016 a zpracováváme Vaše osobní údaje jako společní správci. To znamená, že neseme odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů. 2. K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE 9.3 Společní správci odpovídají za zpracování osobních údajů společně a nerozdílně dle čl. 82 odst. 4 GDPR. 9.4 Společní správci se dohodli, že MOL ČR bude vyřizovat požadavky a dotazy subjektů údajů ke zpracování jejich osobních údajů dle tohoto bodu 9. Bez ohledu na toto ujednání může subjek (identifikace oddílu - úplný název, IČO) jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci). Účel a rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady 2016/679 (tzv

 • Google tabulky podmíněné formátování.
 • Maso pro psy přímo z jatek.
 • Sluchátka přes hlavu jbl.
 • Pinterest keramika.
 • Rachel hurd wood instagram.
 • Gravit designer free version.
 • Bramborové placky video.
 • Letní vyrábění.
 • Parkour tábor brno.
 • Sklep na rovině.
 • Cesta do itálie autem poplatky 2017.
 • Obřadní síň chrudim.
 • Parni sauna zanet prudusek.
 • Pálení očí po operaci víček.
 • Videa zvířata.
 • M14 weight.
 • Všpp potvrzení o studiu.
 • Ekonomický systém v čr.
 • Odběr krve bez rukavic.
 • Mercedes gle rozměry.
 • Zvedací plošina bazar.
 • Život v manéži.
 • Podbití přesahu střechy cena.
 • Řetěz na kočárek.
 • The undertaker sara calaway.
 • Mickey mouse závodníci.
 • Tlačítka na klávesnici notebooku.
 • Kostel sv. antonína paduánského liberec.
 • Predložky času.
 • Ženy zůstaly samy.
 • Audi tt 3.2 recenze.
 • Ohybová síla.
 • Plumerie vyznam.
 • Výměna svíček interval.
 • Charlotte simpson.
 • The royals online.
 • Alžběta i.
 • Bmi calculator czech.
 • Modrásek obecný.
 • Nejlepší stěry 2017.
 • Prodám pelech pro psa.