Home

Ašóka veliký

Alexandr Veliký - Seznam

Maurjovská říše - Wikipedi

Starověké říše východ

Kolem roku 400 BC ovládá Indii Alexander Veliký; 300 BC - přechod od bráhmánství k budhismu - za krále Ašóka; FÉNIČANÉ (3. tis. Př. Kr.) fenic = stavitel lodí, Foinos = červená, purpurová barva, byli to Semité; dobří obchodníci, vyvážili, dováželi, obchodovali s Egypte Ašóka (ze sanskrtu, v dévanágarí अशोक; okolo 304 př. n. l.-232 př. n. l.), v páli Asóka, byl třetí král Maurjovské říše a jeden z nejvýznamnějších panovníků v dějinách Indie. Je jedním z nejznámějších buddhistických vládců a zasloužil se o rozšíření buddhismu napříč Indickým subkontinentem i. Král Ašóka rozšířil ve 3 stol. př. n. l. buddhismus napříš celou jeho říší. Ale jaké náboženství měli před ním? Jeden kamený nápis z té doby začíná: Když byl bohům milý král Prijadaršin (Ašóka) pomazán osm let, byla dobyta Kalinga... - jakým přesně bohům? Je tím myšlen Hinduismus? P.S. Zajímavé je, že o rozšíření Buddhismu se docela zasadil. Historie Indie Nejstarší historie Indie. Indie patří mezi vůbec první civilizace. Starověká Indie vznikla v povodí řeky Indu na poloostrově Přední Indie. Od roku cca 3 200 př.n.l. se tu postupně vytvářela harapá kultura.Ta zaznamenala největší rozkvět mezi lety 2 600 - 1900 př.n.l. Po zániku této kultury zde bylo tzv

Karel Veliký. Dagobert I. Jeden z nejvýznamnějších panovníků Indie, pocházel z dynastie Maurjovců. Žil v letech 300-232 př. n. l. Kdo je to? Bábur. Akbar Veliký. Ašóka. Kurdský muslim,vojenský velitel, zakladatel dynastie Ajjúbovců, bojoval proti křižákům v křížových výpravách do Svaté Země. Kdo je to? al-Azíz I. Buddha a Ašóka 12 m. Bude podána zhuštěná historie Indie po Harapé kultuře a ukážeme si počátky hned dvou náboženství - hinduismu a buddhismu. Podíváme se do říše buddhistického vládce Ašóky, který, i přes buddhistickou mírumilovnost, vyhrál dost bitev Sáňčí (Sánčí) je malá vesnice, která leží 46 km na východě od Bhópálu v centrální indické provincii Madhjapradéš. Madhjapradéš najdeme v severní oblasti Indie, avšak dnešní buddhistické památky nemají co společného s Buddhou.Je tedy známá především díky svým buddhistickým památkám, které zde byly stavěny mezi 3. stoletím př. n. l. až 12. stoletím Urísa a Ašóka · Vidět víc » Ašókovy edikty. Mapa s nálezy Ašókových nápisů Jako Ašókovy edikty či Ašókovy skalní nápisy apod. Nový!!: Urísa a Ašókovy edikty · Vidět víc » Akbar Veliký. Džaláluddín Muhammad Akbar, také známý jako Akbar Veliký (Akbar-e Azám) (15. října 1542- 12. listopadu 1605) byl.

c) Maurijská říše - Ašóka (4.-2.st.) - Čandragupta Maurja, nástupce Ašóka - největší státní celek v Indii, odmítal násilí, laskavý vládce, po jeho smrti pol. a voj. nestabilita - sjednocení tamilských království na jihu d) Guptovská říše - rozkvět za Čandragupty II Karel Veliký 742-814 Ašóka 304-232 př. n. l. Indický panovník a velký zastánce buddhismu. Ještě předtím, než se stal rigidním vyznavačem náboženství vyznávajícího nenásilí, nechal při dobývání Kalingy pobít pár set tisíc lidí. Na druhou stranu získal tímto nemilosrdným válečným aktem území vedoucí.

Ota I. Veliký - Wikipedi

Ota I. Veliký (23. listopadu 912 Wallhausen - 7. května 973 Memleben) byl syn Jindřicha I. Ptáčníka, vévoda saský, východofranský král, král italský a první císař Svaté říše římské.. Život. Ota nastoupil na trůn po svém otci Jindřichu Ptáčníkovi jako východofranský král v roce 936 7. srpna 936 byl v katedrále v Cáchách korunován německým králem. vznik kast, perský vliv - Kýros, Alexandr Veliký, první indická říše cca 320 p ř.n.l. - Maurjové, král Ašóka (273-233 p ř.n.l.) - Ašókovy sloupy (v=13m ukon čené sochami zvířat vliv, perský a řecký)

www.hystoryi.estranky.cz - petr I veliky

Ašóka. Ašóka (ze sanskrtu, v dévanágarí अशोक; okolo 304 př. n. l.-232 př. n. l.), v páli Asóka, byl třetí král Maurjovské říše a jeden z nejvýznamnějších panovníků v dějinách Indie. Nový!!: Ptolemaios II. Filadelfos a Ašóka · Vidět víc » Alexandr Velik 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Koupit Koupit eknihu. Román o aténském stratégovi, dramatické a rozporuplné postavě peloponéské války mezi Athénami a Spartou. Odchovanec Periklův a žák Sokratův, vynikající voják a bezohledný politik slouží bulharské autorce, povoláním historičce, ke kritické reflexi motivace lidského jednání a k zkoumání řady lidských charakterů Podpora Podpořte tento server - přispějte vlastním článkem, testovými otázkami či upozorněním na chybku v textech... Ve starověku by se zařadil po bok takovým velikánům, jako byli Ašóka, Alexandr Veliký, Caesar, Démosthenés, Periklés nebo Lykúrgos, v novověku po bok Friedricha II., Napoleona či Bismarcka

Mototour - Igor Brezovar: Indie

Starověké letopočty - webzdarm

 1. Ašóka sjednotil téměř celou Indii kromě jihu. To se znovu téměř podařilo až Velkým Mogulům a zcela až Britům. D žinismus - zakladatel Mahávíra (též Džinna), Buddhův současník - žil v 6. a 5. století př.n.l. (540-468 Souček)
 2. Král Ašóka žil několik století po smrti (odchodu do Paranirvány) Siddharty Buddhy. Byl to veliký politik, vladař a drsný vojevůdce, který byl zvyklý vítězit. Když jednoho dne procházel mezi tisíci mrtvými těly svých i nepřátelských vojáků bitevním polem, na němž zvítězil, zažil prozření, že sebevětší.
 3. Napřed se k buddhismu hlásili pouze chudí a ponížení, ale brzy se začali hlásit i boháči - ve 3.století př.n.l. veliký císař Ašóka, který sjednotil téměř celou Indii a začal buddhismus podporovat a propagovat. Na jeho příkaz se sešel velký koncil mnichů, který se dohodl na závazné podobě buddhistické nauky - tzv
 4. Alexandr Veliký - makedonské vojsko. Čandragupta - bojoval o nadvládu v magadské říši zakladatel dynastie maurjů (maurijská říše) Ašóka (273 - 236) největší rozmach Indie; kolem roku 0 rozvoj a vzestup J oblastí (sjednocení tamilských království) guptovská říše (4. až 5. století n. l. ) Čandragupta II. hinduismu
 5. Další úplnou reinkarnace duše Kristovy je císař Ašóka, který panoval v letech 273-232 př. n.l. Ašóka byl jednou z nejvýznamnějších politických, mravních a duchovních osobností světové historie. V jednom svém výnosu napsal: Všichni lidé jsou mými dětmi
 6. Brzy se ale k buddhismu začali hlásit i boháči a šlechtici a ve 3. století př. n. l. veliký císař Ašóka, který sjednotil téměř celou Indii, začal buddhismus podporovat a propagovat. Na jeho příkaz se sešel velký koncil mnichů, který se dohodl na závazné podobě buddhistické nauky (tzv. Pálíjský kánon)

Maurijská říše - Ašóka (325 - 185 pnl.) vojevůdce Čandragupta Maurja - vyhnal zbytky mak. vojáků (po Alexandrovi) nástupce Ašóka (273-232 pnl.) rozšiřování a sjednocování; největší státní celek v Indii; po krvavé válce odmítal násilí (stoupenec buddhismu), spravedlivý a laskav o Ašóka = sjednotil říši = největší státní celek Indie o Vytesané nápisy(mravmí zásady) o Vojeská a politická nestabilita(2.st.př.n.l. - 3.st.n.l.) o Proměna buddhismu = Budha = bůh; ideálem není sobecká nirvana ale sebeobětování o Vzsetup jihu, indická kolonizace Barmy Guptovská říše o Čandragupta II. = rozkvě

Narození 4. století př. n. l.: Alexandr Veliký ..

 1. d) indický císař Ašóka 16. Víte, jak zahynul Ježíš Kristus? a) byl sťat mečem v Římě b) byl ukřižován v Jeruzalémě c) utopil se v řece Jordán d) upálila ho inkvizice v Kostnici 17. Víte, který římský císař povolil roku 313 n. l. vyznávat v celé Římské říši křesťanství? a) Caligula b) Nero c) Diokleciá
 2. Nejdůležitější data Středověk - nejdůležitější data Západ a východ v raném středověku 496 = Chlodvík přijal křest 529 - 533 = Justiniánův zákoník 751 = sesazení Merovejců, nástup Karlovců 768 = Karel Veliký se stal králem 800 = Karel Veliký se Číst víc
 3. idů) 2
 4. Další kuriózní případ se vztahuje k indické říši Ašóka v době krátce po neúspěšné invazi Alexandra Velikého.Krátce po tomto pokusu ve chvíli, kdy se rozladěný Alexandr Veliký rozhodl napadnout jinou oblast indického subkontinentu, byly jeho jednotky napadeny velmi zvláštními létajícími objekty, které tehdejší historici a kronikáři nazvali: létajícími.
 5. Název školy. ZŠ Zlonice, okres Kladno. Adresa školy. Komenského 305, Zlonice. Číslo projektu. CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola. Číslo materiálu v sad

(Ašóka je to k buddhismu jako Konstantin Veliký, 306-337 n.l.,ve vztahu ke křesťanství) Antika Alexandr III. Veliký, bitva u Gaugamel, dobil Persii, překročil. Hindúkuš a dobyl část Indie. Matematik Euklidés. Postaveno Mauzoleum v Halikárnássu - 5.DIV SVĚTA. Alexandr Veliký oddal 10000 makedonců s perskými ženami. Čandragupta založil říši Maurjů v severní Indii. V Gruzii vznikl otrokářský stát Iberie. Diogenés 1) 100 000 zlatých: Jako své jméno napište Leemur a budete začínat se 100 000 zlatými.2) Neomezené zlato: Otevřte v textovém editoru soubor SCRIPT.SLC v adresáři. _data.Vložte do něho následující řádky: trigger 'DOR_T_Give_Gold' when (IsHumanPlayer(g.player) && (player.1.gold< Marrp. V mykénské době fungovala v podstatě vojenská demokracie, takže např. mytický anax Agamemnon coby nejvyšší král králů byl svou mocí daleko blíže třeba velkomoravskému knížeti nebo keltskému králi z laténské doby než např. faraonovi, který měl fakticky takřka neomezenou moc

• dominát (Dioklecián, Konstantin Veliký), počátky stěhování národů a rozdělení říše, úpadek západní části říše 5. Středomoří a severozápadní Evropa v raném středověku • Itálie - zánik západní Římské říše, Theodorich Veliký a památky říše Ostrogótů, postavení papež V historii se na planetě objevila spousta říší, království, císařství a podobně. Některé z těchto celků vydržely po staletí, jiné obstály jen krátkou dobu několika desetiletí. Zde je výběr deseti takových impérií, které výrazně ovlivnily své okolí, případě celý svět. 10. místo: Maurjovská říše Maurjovská říše v letech 322 až 185 př. n. l. byl 2005 MAZDA3 For Sale - Your Next Car Is Waitin ; 2005 Mazda At Autotrader® - Find 2005 Mazda With Autotrader ; Mazda 3 Blue Book - Detailed Expert Revie jejich život, objevy a nájezdy, obsazení Normandie; Anglie - pronikání křesťanství, Alfréd Veliký, dobývání a dobytí Normany; Franská říše - rozdělení říše a vytváření Francie (Kapetovci) a Svaté říše římské (Jindřich Ptáčník, Ottoni a jejich politika) 6 Všechno je vzájemně propojené. Nejprve se k buddhismu hlásili pouze chudí a ponížení, ale brzy se začali hlásit i boháči - ve 3. století př. n. l. veliký císař Ašóka, který sjednotil téměř celou Indii a začal buddhismus podporovat a propagovat

Vznik Nejstarších Států, Jejich Význam Pro Rozvoj Lidské

 1. Ve starověku by se Hitler zařadil po bok takovým velikánům jako byli Ašóka, Alexandr Veliký, Caesar, Démosthenés nebo Lykúrgos, v novověku po bok Friedricha II., Napoleona či Bismarcka. (Misantrop: předmluva k: A. Hitler: Mein Kampf)Člověk, ten ohyzdný mutant, není ani tak zvrácený živočišný druh, jako spíš samo jméno pro duševní poruchu
 2. Král Kýros veliký dobyl Babylon, jeho syn Kambyses Egypt. Král králů Dareios a jeho syn Xerxes vpadli do Řecka a začala dlouhá válka Řeků s Peršany. Jeho syn - král Ašóka /3. tisíciletí př. Kr./- ovládl clou Indii a stal se oddaným buddhistou. Buddhismus pak šířil nejen v Indii ale takké v podmaněných městech
 3. r. 326 př. n. l. vpadl Alexandr Veliký do severozápadní Indie a dostal se k řece Indu král Ašóka - vládl v letech 273-232 př. n. l. - magadhská říše - dokázal sjednotit většinu Indie - byl stoupencem buddhismu, odmítal násilí, války, nabádal lidi k laskavosti, zakládal nemocnice a klášter
 4. Král Ašóka rozšířil ve 3 stol. př. n. l. buddhismus napříš celou jeho říší. Ale jaké náboženství měli před ním?Jeden kamený nápis z té doby začíná: Když byl bohům milý král Prijadaršin (Ašóka) pomazán osm let, byla dobyta Kalinga... - jakým přesně bohům
 5. 7. Který slavný vojevůdce pronikl až na území Indie: a) Tutanchamón c) Julius Caesar c) Alexandr Veliký _____ 8. Král Ašóka, moudrý panovník své říše byl známý, protože: a) zabíjel a vycpával zvířata. b) stavěl nemocnice pro lidi i zvířata. c) rád krmil ptáčky a veverk
 6. 1556-1605 - Akbar I. Veliký 1605-1627 - Džahángír 1628-1658 - Šáhdžahán 1658-1707 - Aurangzéb 1707-1712 - Baháduršáh I. (Šáhálam) I. 1712-1713 - Džahándár 1713-1719 - Farrúchsijár 1719-1748 - Muhammad Šáh Násiruddín 1748-1754 - Ahmad Bahádur 1754-1759 - Álamgír 1759-1806 - Šáhálam II. 1806-1837 - Akbar II. Muhamma
KOLEM ČEHO SE TOČÍ VÁŠ ŽIVOT? - Nirvana tree

Otto Veliký série Databáze kni

Opět se, můj milý příteli, vracím k bengálskému básníkovi Rabíndranáth Tagoremu. Byl pro mne před šedesáti léty velkým, literárním objevem. Ne jako významný spisovatel. Upoutala mne jeho milostná poezie, ve které jsem hledal odlesk vlastních pocitů, nálad, tužeb, vyjádření skrytých myšlenek, které jsem sám neuměl formulovat.</p> Otázka: Pravěk Předmět: Dějepis Přidal(a): aaac PRAVĚK - jako nejstarší historické období - kulturně-historický vývoj - české země v pravěku HLAVNÍ STAROORIENTÁLNÍ STÁTY - jejich lokalizace Formování a přehled politického, hospodářského a kulturního vývoje. Charakter civilizace v západní a střední Evropě ve stejném období PRAVĚK 1) VZNIK A VÝVOJ. Stol Dillínský sultanát (4 roky Razija), 1398 Mongolové - Timúr Lenk (Tamerlán), Říše velkých Mogulů (Mughalů) 1526-1857, Akbar Veliký, Šáhdžahán, 1497 Vasco da Gama, Portugalsko, Holandsko, VB, Francie sedmiletá válka, Britská východoindická společnost, 1858 celé území jako koloniální panství Velké Británie, 1876. Ašóka (ze sanskrtu, v dévanágarí अशोक; okolo 304 př. n. l.-232 př. n. l.), v páli Asóka (v textu užívám jeho jméno v jazyce páli), byl třetí král Maurjovské říše a jeden z nejvýznamnějších panovníků v dějinách Indie. v níž veliký příznivec buddhismu, vnuk krále Čandragupta, kterého řecké.

Studijní materiál Historická geografie-výpisky z předmětu Historická geografie A (KSG / HISTX), Přírodovědecká fakulta (PrF), Ostravská univerzita v Ostravě (OU Starověká Indie - Mgr. David Mikoláš Starověká Indie Učební text STAROVĚKÁ INDIE Klíčová slova: Paňdžáb, harapá kultura, obrázkové písmo, příchod Árijů, védy, kasty, náboženství, Ašóka neolitická revoluce zde proběhla kolem 4. tisíciletí př. n. l. kolem Indu a jeho přítoků se usazovali lidé = oblast Paňdžáb (Pětiříčí) v polovině 3. Ašóka, jeden z největších panovníků v dějinách Indie, který se těšil velké pozornosti Období vlády Guptů je označováno jako zlatý věk Indie, během něhož zažila veliký rozmach literatura, věda i umění. Věhlasný básník Kálidása žil a tvořil v této době. Od konc

Karel Veliký - webzdarm

Písmo 1 TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI 5000 vývoje písma - chronologická tabulka Písmo - komunikace Písmo - ètyøi vývojové stupnì písma Dvì formy vnímání písma Pøedchùdci písma Písmo a národy Slovanské písmo Vývoj malé abecedy latinky Lomená písma Knihtisk Tisk v našich zemích Nové technologie tisku Fotografie a tisk Nosièe písma Literatura Dusong Jean -Luc. MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU 2016 1. Pravěk (periodizace pravěku, život lidí v jednotlivých epochách, neolitická revoluce, zpracovávání jednotlivých materiálů, významné pravěké kultury ve střední Evropě, Keltové a jejich společnost, doba římská ve střední Evropě, názory na vznik a vývoj člověka, vývojové členění hominidů Historie Nejstarší historie Indie Indie patří mezi vůbec první civilizace. Starověká Indie vznikla v povodí řeky Indu na poloostrově Přední Indie. Od roku cca 3 200 př. n. l. se tu postupně vytvářela harapá kultura. Ta zaznamenala největší rozkvět mezi lety 2 600 - 1900 př. n. l. Po zániku této kultury zde bylo tzv. období véd (název dle staroindických textů) Indo-řecké království byl řecký státní útvar rozkládající se v severní a severozápadní části Indického subkontinentu přibližně v letech 180 př. n. l.-10 n. l., kdy v něm vládlo postupně více než třicet helénských králů, kteří spolu často soupeřili. Království bylo založeno poté, co řecko-baktrijský král Démétrios I. na počátku 2. století př. n.

Oficiální název země: Indická republika Rozloha: 3287590 km² Počet obyvatel: 967612804 - 1997 Geografická poloha: jižní Asie, 23°00´SŠ, 77°30´VD Časové pásmo: GMT + 5:30 Hlavní město: Nové Dillí - 301 297 (1991) Další města: Bombaj, Dillí, Kalkata, Madrás, Béngalúru, Haidarábád, Púna, Kánpur Měna: INR - indická rupie = 100 paisů Jazyky: hindština (30%. Městská knihovna Tišnov Brněnská 475 Tišnov 666 01 knihovna@kulturatisnov.cz. 549 121 00 veliký { adjective masculine } very big, large scale. important title. Charles de Gaulle was a great man and also a tall man. Charles de Gaulle byl velik ý a taky vysoký muž. Ašóka. Darius the Great of Persia Dareios I. great apes lidoop. great argu

Není toto veliký cíl náboženství, a především sláva křesťanství, potlačit zlé žádosti, omezit násilí, ovládat choutky a zjemnit lidskou hrubost; učinit nás soucitnými a laskavými, abychom odpouštěli druhým; učinit z nás dobré manžely, dobré otce, dobré přátele; a vést nás, abychom byli činnými a užitečnými v plnění vzájemných společenských a. V údolí Indu se rozvíjela civilizace již kolem roku 2500 př.n.l. Zemi, kterou nejprve dobyli Peršané a po nich Alexandr Veliký, sjednotil poprvé ve státní útvar magádhský král Ašóka. Znovu sjednocena byla říše ve třetím století pod vládou dynastie Guptovců roku 612 spolu s Babylóňany dobyli Ninive, čímž zničili novoasyrskou říši, jejich poddanými i --- PERŠANÉ král Kýros II. Veliký (559-530) jako médský vasal, ale porazil Médy a ovládl jejich územ TIP: Krutovláda světí prostředky: Proč získal vládce Ašóka přízvisko Strašlivý? Po dlouhých letech strádání naopak vytouženou odměnu získal Aurangzébův třetí syn Bahádur Šách (1643-1712). Proti tatínkovi několikrát povstal, avšak byl přemožen a dlouhá léta vězněn

Ramses II. Veliký - 19. a 20. dynastie - Ramessovci - 13. st.př.n.l., nejvýznamnější panovník - jeho stavby: chrám v Luxoru - dokončen Amenhotepem III., u vstupu kolosy, Ramesseum, chrám v Jarmaku, skalní chrám Abú Simbil - 4 kolosy, chrám v Asuánu - mumie se zachovala, hrobka vykraden Starověká Indie buddhismus zakladatelem, nebo chcete-li ústřední postavou stojící za vznikem tohoto učení byl princ z rodiny kšatrijů Gautáma Sídharta (563-438př.) podle něj bez ohledu na kasty může každý dosáhnout spásy - nirvány 4 vznešené pravdy: 1. celý život je zdrojem strastí 2. lidé lpějí na životě 3. člověk musí přestat lpět na životě 4. jediná. Čandragupta Maurija, Ašóka buddhismus, džinismus, hinduismus vrstvy: Brahmáni, Kšátrijové (vládcové, bojovníci), Vajšové (svobodní), potomci Drávidů ( původní obyvatelé, Kšůdrové) brahma- hybatel světa védy- magické formulace, písně, obětní výrok Ašóka (272-232př.) - nejvýznamnější vládce, původně krutý, posléze buddhista, humanitní reformy (studny, nemocnice, kláštery, zavlažování, silnice po jeho smrti pád. kusanska rise (Kušánská) Veliký - zakladatel 559-530p - dynastie Achaimenovců.

Pravěk a staroorientální státy (Staroorientální státy (Orientální despocie: Pravěk a staroorientální stát Osobnosti - kdo byl kdo. Osobnosti podle příjmení: A Al An Ar B Be Bo Br C Ce Co Č D De Do E En F Fi Fr G Go Gr H He Ho Hr CH I J Je Jo K Ke Ko Kr Ku L Le Li Lu M Me Mo N O P Pe Pr Pu Q R Re Ro Ru Ř S Se Si So St Š Šo T Ti Tr U V Ve Vi Vo W Wi X Z Zo Ž Osobnosti od A. Aachen Hans von (1551 - 4. 3. 1615) - německý malíř Adam de la Halle (1240 - 1290) - francouzský básník a skladate

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Komsová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Alexandr Veliký odešel svést závěrečnou bitvu s Dáriem III. Ašóka se přiklonil k buddhismu a mnoho vykonal pro jeho šíření. Nenašel zdatného nástupce, který by byl schopen pokračovat v jeho díle rozvoje říše

Lugalzagesiho porazil ve třech těžce vybojovaných bitvách Sargon veliký, a sjednotil národy různých etnických a kulturních identit a vytvořil tak zcela nový typ státu - říši. Na oslavu svých úspěchů založil město Akkad Země, kde teče Ganga, ó veliký princi, je útočištěm askeze a místem pravé dokonalosti. (Mahábharát, staroindický epos) Jeho učení prosadil jako státní náboženství slavný indický vladař Ašóka (273-232 př. n. l.). V novodobých dějinách hrál významnou roli při osamostatnění Indie politik M. K. Gándhí Ašóka Mody, bývalý šéf německé a irské mise u Mezinárodního měnového fondu, je v současnosti hostujícím profesorem mezinárodní hospodářské politiky na Fakultě veřejných a mezinárodních věcí Woodrowa Wilsona Princetonské univerzity. Je autorem knihy EuroTragedy s podtitulem Drama o devíti dějstvích

Významné osobnosti starověku / Projekt / Zadani-seminarky

Albert Veliký osobnost křesťanství dominikáni středověk 13. stol. Albert z Kaménka, Ašóka osobnost buddhismus Indie 3. stol. př.n.l Alexandr Veliký odešel svést závěrečnou bitvu s Dáriem III.. Ašóka se přiklonil k buddhismu a mnoho vykonal pro jeho šíření. Nenašel zdatného nástupce, který by byl schopen pokračovat v jeho díle rozvoje říše Alexandr Veliký nar. 356 př.n.l. (336 - 323 př.n.l.) Narodil se v noci, kdy vzplál Artemidin chrám. Jeho vychovatelem byl Aristoteles (řecký filosof), Alexandrovým hrdinou byl Achyles z Homérových eposů. Jeho kůň se jmenoval Bukefalós - chce uskutečnit sen otce - Ovládá celé Řecko a pak táhne do Koryntu, kde se potká s. 7. třída Dobrý den, nejprve si zkontroluj Čínu. Čeká tě poslední téma - Starověká Indie. Vyplň si pracovní list, informace najdeš v učebnici str. 137 - 140

MO - Starověké civilizace Maturitní otázky z dějepisu

Historie: V údolí Indu se rozvíjela civilizace již kolem roku 2500 př.n.l. Zemi, kterou nejprve dobyli Peršané a po nich Alexandr Veliký, sjednotil poprvé ve státní útvar magádhský král Ašóka. Znovu sjednocena byla říše ve třetím století pod vládou dynastie Guptovců Informace o nakladatelství Svoboda - Libertas (NS Svoboda). Připravované novinky. ČBDB.cz - Databáze knih Nejvýznamnějším panovníkem byl Ašóka, za jehož vlády měla země největší rozlohu, později ale přešel na buddhismus a tuto filosofii začal šířit dál pomocí skalních nápisů - odvrátil se od násilí. Mezi významné panovníky patří Akbar Veliký, který se zasloužil o významné rozšíření území nebo. Takové barbarské mučení je u nás zakázáno, proto je potřeba vysvětlit nevzdělancům, jaký veliký pokrok jsme od té doby urazili, mnohem účinnější je třeba takový bílý fosfor, napalm, radioaktivní záření, nervové plyny, bezpilotní letadýlka apod., to by Komenský čuměl, jak jsme vynalézaví, kdoví, zdali by to.

Veliký († 529 před Kr.), který však k Persii připojil pouze Makránské pobřeží Balúčistánu. Jeho následovník Dareios I. Veliký (522 až 486 před Kr.) z dynastie Achajmenovců pronikl hlouběji: jeho vojáci se plavili proti proudu Indu a v roce 516 před Kr. ovládli celý Paňdžáb Alexander Veliký Další, kdo přišel, byli Řekové, vedeni Alexandrem Velikým (Veliký nebo Hanebný - záleží na tom, kdo píše historii), který rozdrtil Peršany a tak si prorazil cestu přes Persii do Indie a dobyl některá území podél jejích hranic v oblasti dnešního Pákistánu a Paňdžábu An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Váha soudruha se rovná váze soudruhů soudruhem vytlačených. Není lepšího přítele na světě pro člověka než vědění. Vědění je lepší než pokladna, neboť pokladna se musí střežit, ale vědění střeží tebe samotného. (Arabský mudrc Luqmán - 8.stol.n.l.) Intelektuálně a mravně vyspělé lidi totiž politika nepřitahuje, protože na každodenní styk s.

45) vyjma období 404-343, kdy se dostaly k moci 28.-30. domácí dynastie. 332 Alexander Veliký dobyl Egypt (s. 65). 304-30 př. n. I. vláda dynastie Ptolemaiovcií (s. 67). se pak stal na 200. Indie -Ašóka(vláda ca 269-227 př.n.l.) • Buddhismus -uctívání ostatků (popelu) Buddhy ukrytého ve stúpách - obcházení, meditace • Nejstarší stúpa z 3. století př.n.l. -stavební forma vycházela z předbuddhistických nakupení kamenů (mohyl) nad schránkami s popelem -kruhový půdory Tato knihovna je součástí oficiálních webových stránek svědků Jehovových. Obsahuje publikace, které v různých jazycích svědkové Jehovovi vydali Vedle torany Ašóka je umístěn kamenný obelisk, který směřuje k jihu, což je jakýsi průvodce poutními místy. Zápisy na obelisku jsou vyryty v nejstarším indickém jazyce Páli. Stojí na podestě, kolem níž poutníci vždy vykonávají svou pochůzku. Na podestu lákají černé sochy meditujícího Buddhy Ramesse II. veliký do dějin vstoupil první podepsanou mírovou smlouvou s chetitským králem. Uzavřena po bitvě u Kadeše(v dnešní Sýrii)-smlouva zůstala neporušena. Ramesse III. Za jeho vlády napadly Egypt mořské národy-války zemi velmi oslabovaly a docházelo k postupnému rozpadu státu. Pozdní Egypt (7. stol.-30 př. n. l.

Městská knihovna Holešov nám. Dr. E. Beneše 17. knihovna@mks-holesov.cz. 573 396 52 Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících.Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům. Veliký, též Alexandr Makedonský (356-323 př. n. l.), latinsky Alexander, syn makedonského krále *Filippa II. a jeho ženy *Olympiady. O jeho výchovu a vzdělání pečoval *Aristotelés. Po smrti svého otce nastoupil roku 336 př. n. l. na makedonský trůn, zajistil si poslušnost Řeků a roku 334 př. n. l. zahájil tažení proti. Bylo tu vše a bylo to dokonalé - obelisky, pomní­ky, mramorové kolonády, svatyně, háje i sám veliký Alexandr v sarkofágu z křišťálu a ze zlata, nádherné, zářivé, pohanské město. Občas ale viděl něco podivného - nepochybnou mešitu blízko veřejného parku a vedle Knihovny něco, co vypadalo jako křesťanský chrám VY_32_INOVACE_19_01. Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace + DVPP, EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.376

great translation in English-Czech dictionary. en During your Ontario vacation, be sure to enjoy a swim in the outdoor pool and whirlpool, have a workout in the fitness center and enjoy a cinnamon roll from the complimentary, hot breakfast bar, served every morning. Check out our great hotel deals in Ontario, California today., Book your Ontario hotel reservations today for the Jehovah's. Tu Sutech, veliký silou, syn Nutin, řekl: Co se mne týká, jsem Su-tech16, největší silák v Devateru bohů. Denně zabíjím protivníka Re-ova, stoje na přídi lodi miliónů, a neví se o jiném bohu, který by to dovedl dělati Ašóka. Darius the Great of Persia Dareios I. grandmother babička. Theodorich Veliký. more . stemming. Example sentences with great-grandmother, translation memory. add example. en My great-grandmother's great-grandmother's great-grandma ran the kitchen at the cathedral Di Napoli

Komunita diskuse: VESMÍR - SVĚT - MY, DNEŠEK A BUDOUCNOST Tuto diskusi založil(a): Yukonka Dne: 11.8.2008 Diskuse nyní obsahuje celkem 502 příspěvků. Za poslední den je zde 1 nových příspěvků Syn primářky Míša se nade mne naklonil. Leh­ ce s odporem. Pozoroval mne, jak řvu, a pak mne štípl. Nezačala jsem řvát ještě víc. Naopak. Zmlkla jsem a prohlédla jsem si ho. Dobře jsem si ho pro­ hlédla. Lebku jsem totiž sice, na rozdíl od Višhana a Ašóka, měla v pořádku, ale mozek jsem měla naprogramovaný úchylně

 • Maso s dýni.
 • Lektvary minecraft.
 • Microsoft outlook email.
 • Nejstrašidelnější domy v čr.
 • Krvácení do git terapie.
 • Rebecca gayheart instagram.
 • Baumarkt.
 • Quiksilver vyprodej.
 • Chlapecké kraťasy 164.
 • North face taška.
 • Kolagen v potravinách.
 • Tepláky nike dámské levně.
 • Jak funguje aplikace runtastic.
 • Přepnutí klávesnice na znaky.
 • Lech zürs pistenplan.
 • Sberatelske panenky.
 • Živnostenský úřad plzeň sever.
 • Bill nighy pirates of the caribbean.
 • Ninja turtles 2.
 • Slipknot concert song list.
 • Fosilie v jantaru.
 • Kostní výrůstek na ruce.
 • Rok 2008.
 • Kryokonzervace.
 • Us open 2017 výsledky.
 • Struktura instrukce.
 • Rozměry ledu v nhl.
 • Chrám křížovka.
 • Melírovaná vlna na pletení.
 • Jak se holit ženy.
 • Pujcovna satu liberec.
 • Odstranění jizev po akné olomouc.
 • Zmizely ikony android.
 • Jak uskladnit konopí.
 • Rock for jk manětín 2019 program.
 • Rychle tycinky.
 • 2 účty whatsapp na jednom čísle.
 • Odpadkový koš s víkem.
 • Šířka v portae.
 • Velikonoce na betlémě.
 • Bohempia boty.