Home

Zápis osové souměrnosti

Definice. Osová souměrnost. Osová souměrnost v rovině nebo prostoru s přímkou o jako osou (souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje prvky osy o na sebe samé a bod. A. {\displaystyle A} ležící mimo osu o s průmětem. S. {\displaystyle S} do osy o na bod. A ′ A A´ A - vzor A´- obraz Zápis: O(o): A → A´ Čteme: V osové souměrnosti podle osy o sestrojíme k bodu A jeho obraz A´. Postup: Bodem A vedeme kolmici p k ose o. Průsečík s osou označíme S. Pomocí kružítka přeneseme vzdálenost SA na druhou stranu a získáme bod A´ str. 73 př.3 - nakonec zkuste sestrojit obraz trojúhelníku v osové souměrnosti. - všechny postupy jednotlivých příkladů jsou přehledně popsané v učebnici. Kdyby si však někdo nevěděl s něčím rady, ozvěte se mi a já vám zkusím nějak pomoci. Ofocený sešit z tohoto týdne mi prosím pošlete do neděle 7.6 obrazem v osové souměrnosti s osou o. Porovnej svá řešení úloh 16, 17 a 18 se spolužáky. 9 Narýsuj vodorovnou přímku p. Zvol bod X, který leží na přímce p. Bodem X veď přímku r kolmou k přímce p. Vlevo nahoře narýsuj libovolný trojúhelník ABC. a) Zobraz trojúhelník ABC v osové souměrnosti s osou p. Obraz označ A. Osová souměrnost - Procvičování osové souměrnosti na nejoblíbenějším výukovém webu. Atraktivní obrázková zadání, různé způsoby procvičování, dostatek příkladů

Body, které leží na ose souměrnosti o odpovídají v této osové souměrnosti samy sobě. Nazýváme je samodružnými body osové souměrnosti. Všechny body osy souměrnosti jsou samodružné body. Kromě bodů osy nemá daná souměrnost žádné jiné samodružné body. Body M, M' jsou souměrně sdružené podle osy o. Lež obraz kružnice k v osové souměrnosti s osou o, která prochází body AB. Příklad 12 : Sestrojte obraz trojúhelníka KLM v osové souměrnosti s osou o, jestliže osa o a trojúhelník KLM nemají žádný společný bod. Příklad 13 : Které dvě kružnice : a) jsou shodné b) nejsou shodné Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Jednoduše si jej lze představit, jako obtisk po přeložení listu papíru. Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem a převrácený ve směru kolmém na osu c) Kruh má osm os souměrnosti. d) Rovnoramenný trojúhelník má střed souměrnosti. e) Osa úsečky prochází středem úsečky a je na tuto úsečku kolmá. 4. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC, AC BC 4 cm , AB 3 cm. Sestrojte obraz trojúhelníku ABC v osové souměrnosti podle osy o, která prochází bodem C a j

Osová souměrnost - Wikipedi

 1. Jsou dány body A a B, pro které platí / AB / = 6cm. Sestrojte osu souměrnosti tak, aby : a) bod A byl obrazem bodu B b) bod B byl obrazem bodu A c) oba body netvořily dvojici - vzor ; obraz. Sestrojte trojúhelník A'B'C' souměrně sdružený s trojúhelníkem ABC podle osy souměrnosti o. Osu souměrnosti zvolte tak, aby
 2. Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 1. Vyber z abecedy velkých tiskacích písmen alespoň 3 písmena, která jsou osově souměrn
 3. Přehled učiva matematiky ZŠ Přehled učiva 6. - 9. ročníku základních škol 6. ročník Desetinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi
 4. Čteme: V osové souměrnosti s osou o se bod X zobrazí na bod X´. Sleduj v následujícím obrázku. Obrazem bodu A je bod A´. Úsečka AA´je kolmá k ose o. Doplňte správně zápis: a) b) Řešení: a) b) 5. Narýsujte úsečku AB a střed S jako na obrázku. Sestrojte obraz úsečky AB ve středové souměrnosti se středem S
 5. Konstrukce: zadání: přímka p a dva různé body A,B, které leží uvnitř jedné poloroviny určené přímkou p; nejprve je sestrojen obraz B' bodu B v osové souměrnosti s osou p; úsečka AB' protíná přímku p v hledaném bodě R odrazu; na závěr je doplněn paprsek, který vychází z bodu A a odráží se v bodě R od přímky p do bodu
 6. Označme C 1 bod dotyku kružnice k a přímky AB. Úsečka CC 1 je osou souměrnosti rovnoramenného trojúhelníka ABC. Bod B je tedy obrazem bodu A v osové souměrnosti s osou CC 1. Konstrukci začneme sestrojením tečny z bodu M ke kružnici k, na které zvolíme bod A. Popis konstrukce: 0. zadáno: bod M, kružnice k se středem S 1
 7. Zápis osové souměrnosti: (o): A A´ v osové souměrnosti s osou o se bod B zobrazí do bodu B´.

Osová souměrnost - RV

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube - Osvojení a upevnění znalostí týkajících se osové souměrnosti. - Pochopení principu osově souměrných obrázků (zrcadlení obrazu). - Žák dokáže určit a nakreslit osy souměrnosti u rovinných útvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník, šestiúhelník) Obrazy útvarů souměrně sdružených podle osy souměrnosti Úkol č. 1: Sestroj k bodu A podle osy souměrnosti o jeho obraz A´. . A A´ A - vzor A´- obraz Zápis: O(o): A → A´ Čteme: V osové souměrnosti podle osy o sestrojíme k bodu A jeho obraz A´. Postup: Bodem A vedeme kolmici p k ose o

Ivan Pavlík: MATEMATIKA - šesťáci

zápis: Osová souměrnost - EduPag

Zápis z dnešní on-line hodiny si opište do sešitu: V osové souměrnosti s osou o nazýváme bod A vzorem bodu A´ a bod A´ obrazem bodu A. Bod A nazýváme samodružný, pokud se v osové souměrnosti zobrazí sám na sebe. Tzn. bod A musí ležet na ose souměrnosti. Zapisujeme A=A´ (vzor bodu A se rovná obrazu A´) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Anotace: Pracovní list k procvičování osové souměrnosti. Autor: Mgr. Dagmar Suchá (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb Najít osu souměrnosti u osově souměrného útvaru. Výstupy. Žák sestrojí obraz bodu a trojúhelníka v osové souměrnosti. Žák pojmenuje vzor, osu souměrnosti a obraz v dané osové souměrnosti. Žák popíše vlastnost osové souměrnosti o zachování vzdáleností vzoru a obrazu od osy souměrnosti Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed na sebe sama a bod různý od na bod ′, který se nachází na polopřímce opačné k ve stejné vzdálenosti od jako bod (tj. platí pro něj | | = | ′ |).. Objekt (ať již na přímce, v rovině nebo v prostoru) označujeme za.

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

PPT - ABC ELEKTROTECHNIKI PowerPoint Presentation, freeSeminární práce z Matematiky
 • Aurora hdr 2019 download.
 • Vinylové lamely.
 • Noomi rapace csfd.
 • Toulavá kamera karlovarský kraj.
 • Hasičský mundur.
 • Kartáček na vlasy pro miminka.
 • Grévin praha.
 • Test generatoru koure.
 • Rychlospojka na řetěz.
 • Leishmania infantum.
 • Rýsování svalů u žen.
 • Kdy zabere mirzaten.
 • Třídní konflikt.
 • Ekonomický systém v čr.
 • Tiburón restaurant pardubice i zelené předměstí.
 • Hypertenze hlavy.
 • Starlet akce cz.
 • Rovnice s absolutní hodnotou graficky.
 • Tiskárna slezské předměstí.
 • Home improvement show.
 • Karavan za auto ridicak.
 • Babička film.
 • Slagr karta.
 • Kvadratické rovnice zkouška.
 • Henry rifle prodej.
 • Modely aut bmw e34.
 • Zaren matrace zkusenosti.
 • Čarovný minecraft wiki.
 • Lesák skladištní.
 • Akce velichovky 2019.
 • Deník princezny freefilm.
 • Telefon pro seniory nokia.
 • Vyšetření u urologa ženy.
 • Zánět mozku a míchy u psa.
 • Algifen dr max.
 • Otevírací doba svátky 2017.
 • Bezdrátové sluchátka xiaomi.
 • Manukový med.
 • Fyzické příznaky těhotenství.
 • Formátování microsd karty.
 • Novy svet film online cz.