Home

Fotogrammetrie geometrie

Geometrické základy fotogrammetrie Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author Geometrické základy fotogrammetrie Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Obecněji lze fotogrammetrii definovat jako vědní obor zabývající se zpracováním informací na fotografických snímcích. Fotogrammetrie tvoří např. důležitou součást dálkového průzkumu Země (DPZ) Konstruktivní geometrie A Materiály k procvičení. Stereometrie. příklady k testu 1 (bez řešení): průniky | řezy | příčky mimoběže Fotogrammetrie je geometrický postup, který nám umožňuje určení tvaru, velikosti a polohy reálných objektů na základě fotografického snímku. Podle polohy osy objektivu při fotografování rozlišujeme snímky vodorovné (osa objektivu je vodorovná, obrazy svislých hra

Title: Fotogrammetrie - předtisky Author: Tomáš Novák Subject: Elektronická skripta, Fotogrammetrie - předtisky Keywords: Elektronická skripta, Fotogrammetrie. Rozsáhlá učebnice konstruktivní geometrie. Obsahuje všechny partie, které se přednášejí. Mnoho příkladů na aplikace geometrie - fotogrammetrie, křivky, plochy, osvětlení, topografické plochy, kartografické projekce, atd. Učebnice důsledně používá jak syntetické tak analytické metody Podobné jednotky. Geometrické základy fotogrammetrie / Hlavní autor: Menšík, Miroslav, 1906-1968 Vydáno: (1966) Fotogrammetrie praktická / Hlavní autor: Menšík, Miroslav, 1906-1968 Vydáno: (1948) Deskriptivní geometrie (topografické a šroubové plochy) : Určeno pro posluchače fakulty architektury a pozemního stavitelství a fakulty lesnické / Hlavní autor: Menšík. dc.contributor.advisor: Surynková, Petra: dc.creator: Frühbauer, František: dc.date.accessioned: 2017-07-11T13:28:31Z: dc.date.available: 2017-07-11T13:28:31 Deskriptivní geometrie (konstruktivní fotogrammetrie) : [určeno] pro posluchače fakulty architektury a pozemního stavitelství / Main Author: Menšík, Miroslav, 1906-196

Geometrické základy fotogrammetrie

Při výuce deskriptivní geometrie se studenti učitelství kombinace matematika-deskriptivní geometrie seznamují s různými promítacími metodami, s aplikacemi rovnoběžného i středového promítání (lineární perspektiva, reliéfy, základy fotogrammetrie a kartografie) a poznávají řadu významných ploch technické praxe ANALOGOVÁ FOTOGRAMMETRIE •optické nebo mechanické nástroje •přístroje vytvářejí technickými prostředky analogii vzniku snímků univerzální metodou (vyhodnocuje se polohopis i výškopis území) •rekonstrukce 3D geometrie ze dvou překrývajících se snímku •výstupem topologické map

Geometrické základy fotogrammetrie Geometric Principles of Photogrammetry. diplomová práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (44.69Mb) Abstrakt (61.73Kb) Abstrakt (anglicky) (59.92Kb) Příloha práce (92.27Mb) Posudek vedoucího (255.0Kb) Posudek oponenta (316.3Kb Podobné jednotky. Fotogrammetrie Autor: Gottvaldová, Kateřina. Vydáno: (2002) Konstruktivní fotogrammetrie sbírka příkladů / Autor: Šmídková, Hana Vydáno: (2005) Sbírka řešených úloh z deskriptivní geometrie / Autor: Horák, Stanislav, 1906-2001 Vydáno: (1970 Fotogrammetrie probíraná látka: Prvky vnitřní orientace snímku - horizont, hlavní bod, distance; rekonstrukce svislého snímku, rekonstrukce šikmého snímku. úlohy Kniha Geometrické základy fotogrammetrie Autor: Doc. Dr. Miroslav Menšík VydaloSPN - Státní pedagogické nakladatelstvív Praze roku 1966 1.v Geometrické základy fotogrammetrie. 9. Azimutální kartografická projekce II. - Gnómonická projekce. 10. Azimutální kartografická projekce III. - Stereografická projekce. Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi, 2003, ISBN 80-7183-297-9 Studijní pomůcky: [6] SketchUp - výukové materiály pro.

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE III. Předmět Deskriptivní geometrie III je vyučován od ZS 2013/14. Do školního roku 2012/13 byl předmět vyučován pod názvem Deskriptivní geometrie IIa. Ve školním roce 2018/2019 vede přednášky i cvičení RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. V rámci grantu FRVŠ 2013 vznikly studijní materiály na podporu výuky Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Šafařík, Jan: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, obor geodézie a kartografie (Středové promítání, Fotogrammetrie, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004 deskriptivní geometrie 1 fotogrammetrie Alternativní vyhledávání : deskriptivni » description Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání ' deskriptivní geometrie ' , doba hledání: 0,08 s Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 363 pro vyhledávání 'deskriptivní geometrie' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. Rezervace nejsou možné. NOT fotogrammetrie . Hlavní strana; Vyhledávání: deskriptivní geometrie. Get this from a library! Deskriptivní geometrie (konstruktivní fotogrammetrie) : [Určeno] pro posluchače fak. arch. a pozemního stav.. [Miroslav Menšík; České vysoké učení technické v Praze.

Deskriptivní geometrie . FAST-AA002 Ak. rok: 2019/2020. Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva, základy fotogrammetrie. Šroubovice, šroubová plocha rozvinutelná, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha . Pochopit geometrické základy fotogrammetrie, zvládnout. Deskriptivní geometrie . FAST-AA002 Ak. rok: 2020/2021. Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva, základy fotogrammetrie. Šroubovice, šroubová plocha rozvinutelná, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha . Pochopit geometrické základy fotogrammetrie, zvládnout. 9 2/20 dobrý stav Při koupi více knih platíte jen jedno poštovné, podívejte se na moje ostatní aukce Vydražené knihy si 2 Matematické základy fotogrammetrie Znalost matematických základů je nezbytná pro pochopení fotogrammetrických technik. Pro fotogrammetrii jsou podstatné základy analytické geometrie. 2.1 Rotace v rovině Mějme dva souřadnicové systémy (mající stejný počátek) pootočené o úhel α Epipolární geometrie, užití, význam; Mapování univerzální a integrovanou metodou, údržba a obnova map; Mapování analytickými a digitálními metodami, tvorba DMT; Cvičení. Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie

fotogrammetrie -obor zabývající se přesným měřením na snímcích za účelem rekonstrukce tvaru, rozměrů a polohy předmětů práce možno provádět podle pouček a pravidel rovinné geometrie vodorovné úhly a délky jsou prakticky stejné na zakřivenémpovrchu i n přesnosti (fotogrammetrie, geodetické zaměření, geometrie hlavního koryta a vedlejších vodotečí a objektů na nich, pro popis inundačního území je možné použít i jiné metody. Geodetické zaměření koryta zahrnuje polohopisné zaměření osy toku, případně břehových linií,. Geometrie 516. Geometry. 514 Fotogrammetrie. Dálkový průzkum. Kartografie 528.1 Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodezii a fotogrammetrii 528.2 Tvar Země. Měření Země. Matematická geodezie. Fyzikální geodezie. Astronomická geodezie 528. Deskriptivní geometrie pro samouky. [Josef Kounovský] — Příručka, jež vznikla z přednášek, konaných před válkou pro kandidáty učitelství. Deskriptivní geometrie (konstruktivní fotogrammetrie): [Určeno] pro posluchače fak. arch. a pozemního stav.

Geometrické základy fotogrammetrie - Univerzita Karlov

- deskriptivní geometrie se ve 2. ročníku věnuje tématům: Kótované promítání ; Topografické plochy; Rotační plochy; Středové promítání, Lineární perspektiva a konstruktivní fotogrammetrie Agisoft Photoscan je pokročilý fotogrammetrie aplikace, která umožňuje mnohem vyšší rozlišení a větší scény než 123D Catch. K dispozici v Standard a Pro verze, standardní verze je dostačující pro interaktivní mediální úkoly, zatímco Pro verze je určena pro vytváření obsahu GIS Epipolární geometrie, užití, význam; Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní) Cvičení. Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie

Konstruktivní fotogrammetrie - Matematika a Deskriptivní geometrie. null. Ke stažení v pdf. Všechny příklady, pokud není řečeno jinak, jsou navrženy k řešení. Jan Šafařík: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor geodézie a kartografie 3 technické praxe, pomáhá k rozvoji tvůrčích schopností studenta. A proto i nadále by měla deskriptivní geometrie patřit k všeobecným základům technického vzdělání. Na tomto místě bych velmi rád poděkoval RNDr. Květoslavě Prudilové a RNDr Měřická dokumentace objektů Jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace objektů přednášející Jindřich Hodač Ph.D. Ústí nad Labem, 12.11. 200 1. Geometrie a grafická komunikace v architektuře a stavitelství. 2. Axonometrie, zobrazení objektů v axonometrii. 3. Axonometrie, polohové úlohy v axonometrii. 4. Zvyšování názornosti zobrazení v grafických programech (osvětlení těles a skupin). 5. Lineární perspektiva. 6. Konstruktivní fotogrammetrie, rekonstrukce. Upravit Fotogrammetrie. See phone loading... 476108024 vancurova 1868, 43401 How to get Design and Architecture Vyměřován.

Fotogrammetrie používá metody z mnoha oborů, včetně optiky a projektivní geometrie. Digitální zachycení obrazu a fotogrammetrické zpracování zahrnuje několik dobře definovaných fází, které umožňují vytvářet 2D nebo 3D digitálních modelů objektu jako konečný produkt Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souradné soustavy, vlivy pusobící na geometrii LMS 6. Jednosnímkové metody - urcování horizontálních vzdáleností a úhlu merením na LMS, urcování výšky objektu z relief displacement 7. Stereoskopie, princip stereovidení, stereovjem a zpusoby jeho vytvárení. 5. Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souradné soustavy, vlivy pusobící na geometrii LMS; 6. Jednosnímkové metody - urcování horizontálních vzdáleností a úhlu merením na LMS, urcování výšky objektu z relief displacement; 7

Hodnotí se včasnost odevzdání, kompletnost a kvalita zpracování. Úlohy jsou testovány. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání a úspěšné otestování všech úloh. Zápočet lze získat do začátku letního semestru. Cvičení probíhají v laboratořích fotogrammetrie B 010 - 012. Zkouška: Písemná, následuje ústní část Geometrie užitečná i krásná Upoutávka na knihu Atlas Geometrie Šárka Voráčová Matematika skrývá různá tajemství, zajímavá kouzla i odpradávna známé jednoduché principy. Bohuţel, pro mnoho lidí zůstanou neobjevena. Po letech mají jen mlhavé představy a nejlepší na matematice je, ţe uţ ji vůbec nepotřebují

Fotogrammetrie - Wikipedi

Kočandrlová, Milada: Konstruktivní geometrie. Souhrnná učebnicová monografie využívá syntetický a analytický přístup k výkladu geometrických pojmů pro technickou praxi. Postupně jsou zde probírány geometrické objekty, promítací metody, křivky a plochy. Pavelka: Fotogrammetrie 3. Digitální metody a laserové. > Fotogrammetrie . Technologien. geometrie plus ag. geometrie plus ag. 044 786 45 00 sz@geometrieplus.ch. 043 311 10 10 zh@geometrieplus.ch. Schwerzistrasse 20. Mühlezelgstrasse 15. 8807 Freienbach Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání 3. Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání. Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky Oborový garant: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. Garant za pedagogiku a psychologii: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.(KDF Aplikace deskriptivní geometrie. 1. Aplikace deskriptivní geometrie Významné plochy technické praxe, jejich vlastnosti a zobrazování. Lineární perspektiva, perspektivní a afinní reliéf, fotogrammetrie. Aplikace deskriptivní geometrie v technických oborech (stavebnictví, architektura apod.) a umění. Teoretické řešení střech

Průmyslová geodézie | CCE Praha

Materiály k procvičení, Konstruktivní geometrie A - ČVUT

 1. • Analogová fotogrammetrie - optické nebo mechanické nástroje - Rekonstrukce 3D geometrie ze dvou překrývajících se snímku - Výstupem topologické mapy - Dnes zastaralá, využívána ojediněle Digitální fotogrammetrie Jan Kyjovsk
 2. Digitální pozemní fotogrammetrie na ČVUT v Praze. NURBS (NonUniform Racional B-Splines) je matematická reprezentace 3D geometrie, která umožňuje přesně popsat jakýkoliv tvar od jednoduché 2D čáry, oblouku, kružnice nebo křivky až po nejsložitější 3D plochy a tělesa organických tvarů. Díky jejich flexibilitě a.
 3. Kartografické projekce - Matematika a Deskriptivní geometrie. GNÓMONICKÁ PROJEKCE (azimutální zobrazení v normální poloze. Jak je svět rozdělen - lucy-lu. Beseda Magazine. MATEMATICKÁ KARTOGRAFIE. Konstruktivní fotogrammetrie - Matematika a Deskriptivní geometrie. Přednáška 5
 4. Mezi okruhy, které studenti musí povinně zvládnout k úspěšnému absolvování oboru se objevuje matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, informatika, právo, samozřejmě také geodézie, mapování, nauka o krajině, fotogrammetrie, dále související předměty o katastrech nemovitostí, pozemním stavitelství, geodetických.
 5. Eukleidova axiomu, vývoj geometrie v období Gausse, Bolyaie a Lobačevského, kteří jsou považováni za objevitele neeukleidovské geometrie, a její další rozvoj spjatý se jmény Riemann, Beltrami, Klein, Poincaré, Hilbert. Geometrické základy fotogrammetrie: Petra Surynkov
Sbírka řešených příkladů

 1. # Digitální model terénu - tvorba a využití v kontextu fotogrammetrie # Úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez. Hodac: /* Přednášky *
 2. DESKRIPTIVN GEOMETRIE PDF - Get this from a library! Deskriptivní geometrie pro samouky. -- Příručka, jež vznikla z přednášek, konaných před válkou pro kandidáty učitelství. Deskriptivní geometrie (konstruktivní fotogrammetrie): [Určeno] pro posluchače fak. arch. a pozemního stav. Deskriptivní geometrie BA03
 3. Šmidrkal J.: Fotogrammetrie I - Teoretické základy, ČVUT Praha, 1985 Technické zprávy k provedeným měřením: -Důl ČSM závod jih-výbušná jáma ve Stonavě, dne 13.10.1991 -Důl Paskov-vlažná jáma, dne 26.10.199
 4. analytická geometrie 2 - zde. KAR. KAR_Referenční plochy. KAR_Zeměpisné souřadnice. KAR_Základní náčrt. KAR_Ostatní souřadnice. KAR_Generalizace fyzicko-geografických prvků. KAR_Generalizace společensko ekonomických prvků. FOTOGRAMMETRIE. 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJMY A VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE. 2. HISTORIE FOTOGRAMMETRIE. 3.
 5. Kontakty. CCE Praha spol. s r.o. Bystrá 2243 193 00 Praha 9. tel/fax: 266 011 838 e-mail: info@ccepraha.cz web: www.ccepraha.c

Literatura pro předmět Konstruktivní geometrie A - ČVUT

Deskriptivní geometrie (konstruktivní fotogrammetrie

Tříúběžníková fotogrammetrie (předtisky ve formátu DWG - Autocad2007) (ZIP, 395,26 KB) Deskriptivní geometrie, Ostrava, Czech Republic. 170 likes · 1 talking about this. nabízím vypracování nebo vysvětlení programu či úkolu z Deskriptivní.. Jsou to tyto předměty: geodézie, geodetické výpočty, katastr nemovitostí, zeměpis, geografické informační systémy, deskriptivní geometrie, kartografie, fotogrammetrie a praxe. Ve 4. ročníku nabízíme žákům dva ze 4 volitelných předmětů: kartografický nebo fotogrammetrický seminář a konverzace v anglickém jazyce nebo.

Geometrické základy fotogrammetrie Digitální repozitář U

Aktuelle Referenzen – Arhelger Vermessungsbüro

Deskriptivní geometrie (konstruktivní fotogrammetrie

 1. Obr. 3: Rysy z konstruktivní fotogrammetrie studentek Kristýny Podhajské a Anny Otrubové z učitelství deskriptivní geometrie na MFF UK v Praze Do práce s počítačovými programy se, jak již bylo řečeno, zapojují v rámci svých semestrálních, zápočtových, bakalářských či diplomových prací i naši studenti. Ukázky takovýc
 2. 2.4 Fotogrammetrie • fotogrammetrie provádí přesné měření z leteckých snímků • v GIS je využito několik matematických oborů (geometrie, algebra, teorie grafů) pro návrh systému a v analýzách prostorových dat 2.9 Stavební inženýrství.
 3. SPA, 26. 2. 2015 © Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 2 / 67 Muž / žena
 4. Procházkovy odborné práce se týkají zejména kinematické geometrie, stereografického promítání, perspektivního promítání a fotogrammetrie. Je autorem šestisvazkového díla Vybrané stati z deskriptivní geometrie a společně s V. Jarolímkem učebnice Deskriptivní geometrie pro vysoké školy technické
PPT - Diplomarbeit : Überdeckungsfreie Fassadentexturen

Studium desktriptivní geometrie

Fotogrammetrie: 544-0908/02: Fotogrammetrie v hornictví: 544-0954/03: Geodetické souřadnicové systémy: 544-0954/04: Geodetické souřadnicové systémy: 544-0959/01: Geofyzika: 544-0907/02: Geometrie ložisek: 544-0904/02: Inženýrská geodézie: 544-0904/03: Inženýrská geodézie: 544-0958/01: Měření posunů a přetvoření: 544-0956/0 Pak by geometrie měla zezelenat a jít smazat nebo můžete zdroj znovu promítnout a zezelenalou geometrii navazbit na nové promítnutí (to je fajn když od té čáry máte kóty atd.) Pokud to máte růžové celé tak buď hledat kde je ta cyklická závislost a nebo možná rychlejší smazat celý náčrt a nakreslit znov Integer porttitor, erat accumsan cursus faucibus, dolor eros euismod ipsum, ac pretium ligula velit at magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed nunc ipsum, sollicitudin quis orci quis, congue vehicula ipsum. Quisque tristique enim pellentesque interdum aliquam. Donec feugiat lorem in libero feugiat, nec pellentesque neque auctor

Na obrázku 1.1 je znázorněna triangulační geometrie s body S a L reprezentujícími kamerový senzor a projektor laserového paprsku, respektive rozsah základní přímky B, mezi těmito body a orientační úhly se známou velikostí. Vzdálenost R k bodu na povrchu objektu O, je počítána na základě předešlých známých hodnot dvojsnímková fotogrammetrie, stereofotogrammetrie: dvoubarevný tisk: dvoustopé rydlo, vícestopé rydlo: dvoustopé rýsovací pero: dvoustopé volnoosé rýsovací pero, dvoustopé volnoosé kreslicí pero, dvoustopá volnooska: dynamická chyba měřicího přístroje: dynamické měření: dynamické měření (GNSS) dynamika dráhy. Biografie. Eduard Doležal se narodil v roce 1862 v Moravských Budějovicích, jeho otcem byl tkadlec a hostinský Franz (1830-1902), matkou Eleonora Doležalová (1832-1920) z Police, rodina se v roce 1876 přestěhovala do Vídně, kde Doležal v roce 1879 absolvoval nižší reálku a následně v roce 1884 odmaturoval, následně nastoupil na studium matematiky, fyziky, meteorologie.

Jednotky: Fotogrammetrie

Bestandserfassung | braasch & jäschke computertechnik blogVitruvius GmbH
 • Rozměry hřiště plážový volejbal.
 • Biatlon itálie.
 • Tlak v dasni.
 • Labyrint zkoušky ohněm csfd.
 • Pan prstenov mapa stredozeme.
 • Kačina knihovna.
 • Elektro ostrava.
 • Závěsný organizér do kufru auta.
 • Belveder vídeň zahrada.
 • Skorbut.
 • Protokol chemia vzor.
 • Crossfit cviky s osou.
 • Unrar online converter.
 • Anna svátek 2019.
 • Harry potter moudrý klobouk test.
 • Albi tuzka blika.
 • Hurikan irma dominikanska republika.
 • Jak sázet na sport.
 • Schindler oskar.
 • Letterbomb wii.
 • Jak se pripravuji topinambury.
 • Ctek mxs 7.0 recenze.
 • Styly v interiéru.
 • Morgenstern fotograf most.
 • Toyota hilux recenze ojetin.
 • Všpp potvrzení o studiu.
 • Přepočet velikosti dortu.
 • Plynový kotel v koupelně.
 • 2 účty whatsapp na jednom čísle.
 • Mickey mouse závodníci.
 • Městský úřad holice odbor dopravy.
 • Medolight bioptron manual.
 • Guava ucinky.
 • Mimoděložní těhotenství v dutině břišní.
 • Moje svatba blog.
 • Magie barev.
 • Drevene postele pro psy.
 • Formulář otcovská.
 • Pes ničí zahradu.
 • Krize osobnosti.
 • Jízda na pony.